Güncel Duyurular
DETUM HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU ÜYE LİSTESİ
Adı Soyadı Görevi
Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR Başkan, İn vivo çalışan
Vet. Hek. Fatih ÖZDEN Üye, DETUM Sorumlu Yönetici
Prof. Dr. Tahir KAHRAMAN İn vivo Çalışan Üye, Başkan Vekili
Prof. Dr. Eyüp ALTINÖZ Üye
Doç. Dr. Yasin KANBUR Üye
Dr. Öğr. Üyesi Neslihan YILMAZ ÇIRAKOĞLU Üye
Dr. Öğr. Üyesi Eftal ŞEHİRLİ Üye
Zafer ACAR Sivil Üye, STK temsilcisi
Murat ÜNLÜ Sivil Üye